The Bio Cup – A small cup for a big change

Het ontstaan van Happy Cups

Hoe ontwikkel je een product met zo’n grote impact en zo vol zit met innovatie? Dat doe je niet alleen.

Happy Cups zijn ontstaan uit meerdere projecten waar veel verschillende expertises zijn samengekomen. Dit is wat het uiteindelijke product zo uniek en vernieuwend maakt. Voor het ontwikkelen van de beker waren er vanuit alle kanten veel specialisten nodig. Er moest onderzoek gedaan worden naar alle facetten van de beker voordat er überhaupt een eerste concept kon worden ontwikkeld.

6 jaar geleden is het moederbedrijf van Happy Cups (LIMM) met een aantal partners begonnen om te proberen om van PHA een beker te gaan produceren. Mede door het Biobased Economy Project van de gemeente Ooststellingwerf is er een eerste prototype van een PHA koffiebeker ontstaan. De kennis die in dit project is opgedaan is vervolgens ingezet in het BIOCAS project. Uit dit project is in samenwerking met o.a. de Provincie Friesland een volledige PHA productlijn ontwikkeld. 

Het Interreg North Sea Region BIOCAS (BIOmassa CAScading to 100%) is onderdeel van het programma voor ECO-Innovation van de Europese Unie. Hierin is het doel voor het BIOCAS Project om het gebruik en hergebruik van biomassa te stimuleren. Voor Happy Cups betekent dit het gebruik van bekers op o.a. festivals te verduurzamen.

Wat is er voor de cups allemaal onderzocht in deze projecten?

 • Gedragsverandering: testen op evenementen
 • Product design
 • Markt onderzoek
 • Hoe duurzaam is deze bio beker?
 • Wat is het verschil tussen de PHA bio cup en een traditionele plastic beker

 Activiteiten LIMM in het project

 • Ontwikkelen PHA bekers
 • Onderzoek naar mogelijkheden PHA recycling
 • Onderzoek naar degradatie eigenschappen PHA
 • Testen van PHA cups op Festivals
 • Informeren over PHA

Meer weten over Happy Cups? Lees er alles over op onze website! 

Partners Projecten

Bio Based Economy Project (2015 – 2020)

 • Gemeente Ooststellingwerf

Interreg North Sea Region BIOCAS (2017 – 2021)

 • Provincie Friesland
 • NHL Stenden
 • House of Design
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Worldperfect (Denemarken)